Välkommen till ClownClubben!

Det är vi som är Sörmlands sjukhusclowner.

Vi besöker Mälarsjukhuset i Eskilstuna två gånger i veckan och Nyköpings lasarett två gånger i månaden. Vi samarbetar också med mobila barnteamet i Sörmland och SSIH – specialiserad sjukvård i hemmet.

Syftet med vårt arbete är framförallt att sprida glädje och underlätta sjukhusvistelsen för barn, föräldrar och anhöriga. Ibland dyker vi även upp på andra ställen – på ett torg mitt i stan, på ett äldreboende, en arena, i en park eller på en skola.