Hur ser en arbetsdag ut?​​​​​​​​​​

Varje vecka besöker sjukhusclownerna barnkliniken i Eskilstuna. Arbetsdagen börjar med en rapport på morgonen från sjukvårdspersonalen för nödvändig information om barnen. Vilka situationer clownen är med på beror dels på vad man har kommit överens om på avdelningen men dels förstås på barnet själv. Lek och fantasi är inkörsporten och sång, musik och drama är medel som clownen gärna omger sig med. Ofta utvecklas mötet mellan barn och clown till något magiskt.

Finns det några viktiga grundprinciper?

Att var lyhörd för hur barnet mår och känna av stämningen är oerhört viktigt. Barnet har inte kommit till sjukhuset för att bli underhållna utan för att de är sjuka, har ont och kanske är de därför lite rädda. Clownen söker kommunikation men tränger sig aldrig på och utför sitt arbete med stor respekt för alla de möter, barn, föräldrar och sjukvårdspersonal. Clownen har tystnadsplikt som all annan sjukvårdspersonal

Varför behövs Sjukhusclowner?

Vardagen på ett sjukhus är inte som hemma. Den kan kännas långtråkig, vara smärtsam och fylld med oro och då kan man lätt känna sig ännu mindre än vad man är. Sjukhusclownen strävar efter att låta barnet bli den ”stora” i mötet. Kanske är clownen ännu mer rädd och orolig och behöver barnets hjälp att vara modig. Både svensk och internationell forskning har visat att sjukhusclownerna kan hjälpa barnet att växa och bearbeta sina upplevelser inom vården. Ibland kan också clownen också vara till nytta och skapa broar till ”vuxenvärlden” genom att ifrågasätta det som är runt omkring.

Att bli sedd och stärkt i sin identitet med hjälp av clownen som annorlunda inslag och få chans att tänka på något annat för en stund kan vara vilande, befriande och med största sannolikhet hälsofrämjande.​

Kort sagt, när vi slappnar av och skrattar händer det bra saker i kroppen!

Clownen är ett komplement till all annan vård. Vi kan inte bota sjukdomar, gipsa ben, ta blodprov eller ställa diagnoser – vårt jobb är att leta efter och stärka det som är friskt i varje människa. Det här kallas för att jobba utifrån ett salutogent perspektiv.