Hur ser en arbetsdag ut?​​​​​​​​​​
Varje vecka besöker sjukhusclownerna barnkliniken i Eskilstuna. Arbetsdagen börjar med en rapport på morgonen från sjukvårdspersonalen för nödvändig information om barnen. Vilka situationer clownen är med på beror dels på vad man har kommit överens om på avdelningen men dels förstås på barnet själv. Lek och fantasi är inkörsporten och sång, musik och drama är medel som clownen gärna omger sig med. Ofta utvecklas mötet mellan barn och clown till något magiskt.

Finns det några viktiga grundprinciper?
Att var lyhörd för hur barnet mår och känna av stämningen är oerhört viktigt. Barnet har inte kommit till sjukhuset för att bli underhållna utan för att de är sjuka, har ont och kanske är lite rädda. Clownen söker kommunikation men tränger sig aldrig på och utför sitt arbete med stor respekt för alla de möter, barn, föräldrar och sjukvårdspersonal. Clownen har som all annan sjukvårdspersonal tystnadsplikt.

Varför behövs Sjukhusclowner?
Vardagen på ett sjukhus är inte som hemma. Den kan kännas långtråkig, vara smärtsam och fylld med oro och då kan man lätt känna sig ännu ”mindre”. Att låta barnet bli den ”stora” i möte med clownen som kanske är ännu mer rädd och orolig och behöver barnets hjälp med förklaringar på funderingar av olika slag, kan hjälpa barnet att växa och bearbeta sina egna upplevelser. Ibland kan clownen också vara till nytta och skapa broar till ”vuxenvärlden” genom att ifrågasätta det som är runt omkring.

Att bli sedd och stärkt i sin identitet med hjälp av clownen som annorlunda inslag och få chans att tänka på något annat för en stund kan vara vilande, befriande och med största sannolikhet hälsofrämjande.​

Om ”clownmedicinen” skapar skratt, vilket det ofta gör, så sägs det ju att skratt läker och med det i åtanke så borde det hjälpa till att förskjuta balansen lite mer åt det friska hållet. Clownen är ett komplement till all annan vård. Vi fokuserar inte på det ”sjuka” utan ser till det friska.