Skriv till oss:

Information

Varje vecka besöker sjukhusclownerna barnkliniken i Eskilstuna. Arbetsdagen börjar med en rapport på morgonen från sjukvårdspersonalen för nödvändig information om barnen. Vilka situationer clownen är med på beror dels på vad man har kommit överens om på avdelningen men dels förstås på barnet själv. Lek och fantasi är inkörsporten och sång, musik och drama är medel som clownen gärna omger sig med. Ofta utvecklas mötet mellan barn och clown till något magiskt.

Address: Clownklubben, Mälarsjukhuset, 631 88  Eskilstuna

Telefon: Lotta 0768-205540