Välkommen till ClownClubben!

Det är vi som är Sörmlands sjukhusclowner

Vi besöker Mälarsjukhuset i Eskilstuna ungefär nästan exakt varje måndag och närapå varendaste torsdag. 

onsdagar när det är jämn vecka är det nästan helt säkert att vi är Nyköpings lasarett.

Ibland dyker vi upp på andra ställen, som på Fristadstorget mitt i stan och på olika äldreboenden. Å när det är sommar, då är det 
Picnic i Parken i Eskilstunaoch där får alla va med!

 

Vill du bli stödmedlem i clownclubben? Klicka här!